Informujemy, iż osiedle „Jodłowe Wzgórza” nie stanowi integralnej części osiedla „Jodłowy Park”.

Monitoring oraz całodobowa ochrona osiedla „Jodłowy Park” nie obejmuej terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja domów jednorodzinnych osiedla „Jodłowe Wzgórza”.

Osiedle „Jodłowe Wzgórza” nie powinno być w jakiejkolwiek formie łączone z infrastrukturą osiedla „Jodłowy Park”, a wszelkie informacje wskazujące na taki fakt są błędne.